X
Back to the top

Strona główna

O kampanii

Kampania społeczna „Alkohol – Znaj Ryzyko” jest skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu lub pijących alkohol w sposób ryzykowny / szkodliwy.

Poprzez naszą kampanię zamierzamy obalić mity społeczne utrudniające identyfikację z chorobą alkoholową – pokażemy, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą demokratyczną, na którą może cierpieć każdy, bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko. Przybliżymy także konsekwencje choroby oraz dostępne formy pomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Alkohol – Znaj Ryzyko” Fundacja Studio Psychologii Zdrowia wyprodukowała 12 poradnikowych filmów wideo z udziałem uznanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Kampania powstała dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Zachęcamy do obejrzenia efektów naszej pracy!

O kampanii

Kampania społeczna „Alkohol – znaj ryzyko” jest skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu lub pijących alkohol w sposób ryzykowny / szkodliwy.

Poprzez naszą kampanię zamierzamy obalić mity społeczne utrudniające identyfikację z chorobą alkoholową – pokażemy, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą demokratyczną, na którą może cierpieć każdy, bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko. Przybliżymy także konsekwencje choroby oraz dostępne formy pomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Alkohol – znaj ryzyko” Fundacja Studio Psychologii Zdrowia wyprodukowała 12 poradnikowych filmów wideo z udziałem uznanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Kampania powstała dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Zachęcamy do obejrzenia efektów naszej pracy!

Pomocne informacje

Kampania społeczna Fundacji Studio Psychologii Zdrowia we współpracy z m.st. Warszawa