X
Back to the top

O kampanii

O kampanii

O kampanii

Alkohol – Znaj Ryzyko!

Z danych szacunkowych wynika, że w Warszawie niemal 34 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu. W otoczeniu alkoholika żyje blisko 68 tys. dorosłych (współmałżonkowie, rodzice) i tyle samo dzieci wychowuje się w rodzinach z problemem alkoholowym. Ponadto, blisko 118 tys. osób pije ryzykownie, a ponad 84 tys. – szkodliwie. Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, kampania “Alkohol – Znaj Ryzyko” jest skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności osób uzależnionych od alkoholu lub pijących alkohol w sposób ryzykowny / szkodliwy.

Pierwszym krokiem zbliżającym osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia terapii odwykowej jest ich identyfikacja z problemem. Trudności z identyfikacją nie wynikają wyłącznie z mechanizmów choroby alkoholowej, w jakich funkcjonuje osoba uzależniona, ale są związane także z mitami i stereotypami zakorzenionymi w społeczeństwie. Utrudnienia te wiążą się m.in. z negatywnym postrzeganiem choroby alkoholowej jako takiej, a osoby uzależnionej jako wyłącznie kogoś z marginesu, bez perspektyw i możliwości rozwoju, kto dodatkowo „sam jest sobie winien”.

Kampania „Alkohol – Znaj Ryzyko” ma na celu obalenie mitów społecznych utrudniających identyfikację z chorobą alkoholową, zaprezentowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby demokratycznej, na którą może cierpieć każdy – bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, przybliżenie konsekwencji choroby oraz profesjonalnych form pomocy, grup wsparcia i nieodpłatnej oferty pomocowej warszawskich organizacji pozarządowych.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Alkohol – Znaj Ryzyko” Fundacja Studio Psychologii Zdrowia wyprodukowała 12 filmów, z udziałem uznanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Akcję wsparł także Lech Dyblik, polski aktor, który ponad 26 lat temu rozpoczął własną terapię odwykową.

Kampania powstała dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Zachęcamy do obejrzenia efektów naszej pracy!

     

Kampania społeczna Fundacji Studio Psychologii Zdrowia we współpracy z m.st. Warszawa